Házirend

Open Road Fest Házirend

Általános információk

 

Üzemeltető H-Budapest Kft.
Székhely 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3
Ügyfélszolgálat agi@harley-davisdon.hu, 06-1-248 0922
Cégjegyzékszám 01-09-679390
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 11844433-2-43
Tárhely szolgáltatói adatok Onliner Kft. 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 30.

Az Open Road Fest szervezője a H-Budapest Kft.

A Fesztiválra történő belépés és ott tartózkodás szabályaira jelen házirend előírásai alkalmazandók. Bármilyen kérdés merülne fel a szabályokat illetően, kérjük vegyék fel Velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

A jegy akkor jogosítja Önt a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a rendezvény házirendjét, általános szerződési feltételeit és a biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklón kell viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. A forgalomba kerülő hamis jegyekért a rendező nem vállal felelősséget!

A Szervező előzetes hozzájárulása nélkül a fesztivál területén belül semmiféle kereskedelmi tevékenység nem megengedett, beleértve a promóciós-, értékesítési tevékenységet és a kereskedelmi célú felvétel-készítést.

Jegyinformációk

A Fesztivál Napijegy a Rendezvény területén való tartózkodásra másnap reggel 9:00 óráig jogosít. A Fesztivál hetijegy a rendezvény első napján, 12:00 órától jogosít a fesztivál területén való belépésre annak lezártáig (vasárnap 23:00 óráig). Ezalatt a kemping területén is tartózkodhat a látogató. Amennyiben a belépőjegy/karszalag lejár, de még szívesen maradna a látogató a Rendezvény területén vásárolhat újabb karszalagot. Ha érvénytelen a karszalag, köteles elhagyni a Rendezvény területét!

A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható, megvásárolt belépőjegyet visszaváltani nem áll módunkban! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT – elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem váltjuk vissza és nem cseréljük.

  1. életévüket még be nem töltött gyermekek a rendezvény területére ingyenesen bemehetnek. Gyermekek 14 éves kor alatt csak felnőtt kísérővel vehetnek részt az eseményen!

A látogató a jegyvásárlással hozzájárul a Rendezvény videó- és képfelvételeiben történő jelenéshez.

Parkolási és kempingezési szabályok

A területen tartózkodó lakókocsik, lakóautók, személygépjárművek és utánfutók számára kötelező a parkolójegy vásárlása. A parkolás és a kempingezés kizárólag a szervezők által kijelölt területen lehetséges, érkezési sorrendben, a rendelkezésre álló helyek függvényében. Előzetes területfoglalásra nincs lehetőség! A tiltott területen parkoló vagy parkolójegy nélküli járműveket, – amennyiben a tulajdonos a második felszólításra sem parkolja át a járművét – a szervezők elszállíttatják. A Felszólítás a Fesztivál térhangosításán keresztül történik. A tiltott helyen kempingezőket – második felszólítás után – a szervezők a rendezvény területéről kikísérik és a karszalagjukat eltávolítják.

Rendezvény területére be nem hozható tárgyak

  1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök,

A 175/2003. (X.28.) Korm. Rendelet szabályozza a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét.

Ennek figyelembevételével a rendezvényekre nem hozható be (elvételre kerülnek, eljárást vonnak maguk után), különösen

– az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, dobócsillag, rugóskés, szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),

-jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl. Ólmosbot, bokszer),

-lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk, (pl. gázspray, paprika spray),

-olyan eszköz, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (sokkoló), zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök.

  1. Tiltott eszközök, tárgyak, különösen

sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, gázfegyver, jelzőpisztoly, rajtpisztoly, hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, sniccer), kéziszerszámok (pl. feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács), sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő), robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, kábítószer, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek.

  1. Egyéb eszközök, tárgyak, különösen

szeszesital (kereskedelmi mennyiségben), dohányáru (kereskedelmi mennyiségben),  gázpalack, gázégő, gázmelegítő, üveg, esernyő, 1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd), gyúlékony anyagok, és gyújtó eszközök, házi kedvencek póráz, szájkosár és oltási bizonyítvány nélkül.

A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.

Tiltott tevékenységek a rendezvényen, különösen

nem kijelölt helyen történő fürdőzés, tűzgyújtás, crow surfing, wall of death és minden olyan egyéni és csoportos tevékenység mely mások szórakozását vagy testi épségét zavarja vagy veszélyezteti, tiltott vagy elzárt területen történő sátrazás, természetkárosító tevékenység végzése, graffitizés, vagy egyéb rongálás, rendezvény látogatása szeszesital vagy kábítószer, és egyéb bódító szer hatása alatt, dohányozni vagy nyílt lángot használni zárt programhelyszíneken és sátrakban, engedély nélkül motorkerékpárral és gépjárművel történő belépés, a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás. A fenti tevékenységek hatósági és kártérítési eljárást valamint, a rendezvény területéről történő kitiltást vonnak maguk után.

A rendezvény területén is be kell tartani a KRESZ szabályait! Tilos ittas állapotban gépjárművet vezetni! A törvényi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) dohányozni!

A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.

A jegy átvételével egyidejűleg Ön elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen Ön is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos felhasználóival szemben.

Látogató a Fesztiválra történő belépéssel, mint ráutaló magatartással is elfogadja, hogy szervező a Fesztivál területén csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít, és azokat online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználja.

Látogató elfogadja továbbá, hogy a terület kamerás megfigyelés alatt áll.

Észrevételeivel, panaszaival és ötleteivel az információs pultnál és a vevőszolgálat munkatársaihoz fordulhat. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adja le, elveszett tárgyait ugyanitt keresse!

Szervező csapatának bármely tagja által adott utasítás minden körülmények között betartandó. Az utasítások be nem tartása esetén Szervező és megbízott vagyonvédelmi feladatot ellátó Társaság,– díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatják a Látogatót a Fesztivál elhagyására.

A rendezők a programváltozás jogát fenntartják!

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek!

Jó szórakozást kíván a rendezőség!