Házirend

Open Road Fest Házirend

Általános információk

 

Üzemeltető H-Budapest Kft.
Székhely 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3
Ügyfélszolgálat agi@harley-davisdon.hu, 06-1-248 0922
Cégjegyzékszám 01-09-679390
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 11844433-2-43
Tárhely szolgáltatói adatok Onliner Kft. 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 30.

Az Open Road Fest szervezője a H-Budapest Kft.

A Fesztiválra történő belépés és ott tartózkodás szabályaira jelen házirend előírásai alkalmazandók. Bármilyen kérdés merülne fel a szabályokat illetően, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

A jegy akkor jogosítja Önt a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a rendezvény házirendjét, általános szerződési feltételeit és a biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a szervezők ellenőrzik.

Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklón kell viselni. Ezt a szervezők ki- és belépéskor, illetve a Fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. A forgalomba kerülő hamis jegyekért a szervező nem vállal felelősséget!

A Szervező előzetes hozzájárulása nélkül a Fesztivál területén belül semmiféle kereskedelmi tevékenység nem megengedett, beleértve a promóciós-, értékesítési tevékenységet és a kereskedelmi célú felvétel-készítést.

Jegyinformációk

A Fesztivál Napijegy a Fesztivál területén való tartózkodásra másnap reggel 9:00 óráig jogosít. A Fesztivál Hetijegy a rendezvény első napján, 12:00 órától jogosít a Fesztivál területén való belépésre annak lezártáig (vasárnap 23:00 óráig). A Fesztivál Napijegy és a Fesztivál Hetijegy  nem jogosít a kemping területén való tartózkodásra. Amennyiben a belépőjegy/karszalag lejár, de még szívesen maradna a látogató a Fesztivál területén, úgy a pénztáraknál lehetőség van újabb karszalag vásárlására. Ha érvénytelen a karszalag, a látogató köteles elhagyni a Fesztivál területét!

A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható, megvásárolt belépőjegyet visszaváltani nem áll módunkban! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT – elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem váltjuk vissza és nem cseréljük.

  1. életévüket még be nem töltött gyermekek a Fesztivál területére ingyenesen bemehetnek. 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel vehetnek részt a rendezvényen!

A látogató a jegyvásárlással hozzájárul a Rendezvény videó- és képfelvételeiben történő jelenéshez.

Parkolási és kempingezési szabályok

A Fesztivál területen személygépkocsival parkolni és kempingezni szigorúan tilos! A tiltott helyen kempingezőket a szervezők a rendezvény területéről kikísérik és a karszalagjukat eltávolítják. Fesztivál jeggyel rendelkező látogatók a Fesztivál terület mellett kijelölt füves területen személygépkocsival ingyenesen parkolhatnak. A parkoló nem őrzött, a gépjárműben keletkezett károkért, és a gépjárműben hagyott értékekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A kempingben lakó vendégek a kemping területén belül a rendelkezésre álló helyek függvényében motorral, személygépkocsival, lakókocsival, lakóautóval, utánfutóval parkolhatnak a Pelso Camping saját ÁSZF-je szerint.

A szervezők a kempingben lakók részére átjárást biztosítanak a Fesztivál területre az érvényes Fesztivál karszalaggal és Kemping karszalaggal rendelkező vendégek számára.

Rendezvény területére be nem hozható tárgyak

  1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök,

A 175/2003. (X.28.) Korm. Rendelet szabályozza a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét.

Ennek figyelembevételével a rendezvényekre nem hozható be (elvételre kerülnek, eljárást vonnak maguk után), különösen

– az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, dobócsillag, rugóskés, szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),

-jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl. Ólmosbot, bokszer),

-lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk, (pl. gázspray, paprika spray),

-olyan eszköz, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (sokkoló), zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök.

  1. Tiltott eszközök, tárgyak, különösen

sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, gázfegyver, jelzőpisztoly, rajtpisztoly, hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, sniccer), kéziszerszámok (pl. feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács), sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő), robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, gázpalack, gázégő, gázmelegítő, üveg, esernyő, 1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd), gyúlékony anyagok, és gyújtó eszközök.

  1. Szeszesital, kábítószer, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek
  2. 4. Házi kedvencek póráz, szájkosár és oltási bizonyítvány nélkül.

A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.

Tiltott tevékenységek a rendezvényen, különösen

nem kijelölt helyen történő fürdőzés, tűzgyújtás, crow surfing, wall of death és minden olyan egyéni és csoportos tevékenység mely mások szórakozását vagy testi épségét zavarja vagy veszélyezteti, tiltott vagy elzárt területen történő sátrazás, természetkárosító tevékenység végzése, graffitizés, vagy egyéb rongálás, rendezvény látogatása szeszesital vagy kábítószer, és egyéb bódító szer hatása alatt, dohányozni vagy nyílt lángot használni zárt programhelyszíneken és sátrakban, engedély nélkül motorkerékpárral és gépjárművel történő belépés, a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás. A fenti tevékenységek hatósági és kártérítési eljárást valamint, a rendezvény területéről történő kitiltást vonnak maguk után.

A rendezvény területén is be kell tartani a KRESZ szabályait! Tilos ittas állapotban gépjárművet vezetni! A törvényi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) dohányozni!

A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.

A jegy átvételével egyidejűleg a látogató elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen ő is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos felhasználóival szemben.

A látogató a Fesztiválra történő belépéssel, mint ráutaló magatartással is elfogadja, hogy a szervező a Fesztivál területén csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít, és azokat online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználja.

Látogató elfogadja továbbá, hogy egyes Fesztivál terület kamerás megfigyelés alatt áll.

A látogató az észrevételeivel, panaszaival és ötleteivel a szervezőkhöz fordulhat. Kérjük, a talált tárgyakat a szervezőknek adja le, elveszett tárgyait ugyanitt keresse!

Szervező csapatának bármely tagja által adott utasítás minden körülmények között betartandó. Az utasítások be nem tartása esetén Szervező és a megbízott vagyonvédelmi feladatot ellátó Társaság,– díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatják a Látogatót a Fesztivál elhagyására.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek!

Jó szórakozást kívánnak a szervezők!